แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด12

0
107

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-12

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

p1-12

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ba = เบ-บิ = เด็กทารก เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
2.
= ฮี = เขา (ผู้ชาย)
3.
re = เร็ด = ดูหนังสือ, น่าอ่าน, อ่าน, อ่านหนังสือ
4.
t = ธรี = จำนวนสาม, เลขสาม, สาม
5.
do = ดอร์,โดร์ = ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
6.
nw = เนา = เดี๋ยวนี้, บัดนี้, เวลานี้
7.
tn = ทเรน = รถไฟ
8.
z = ซู = สวนสัตว์
9.
o = โอ-เพ็น = เปิด
10.
b = เบิร์ด = นก,สัตว์จำพวกมีปีก