แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด10

0
207

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า มังคุด ,ตลาด ,เสื่อ ,ชื่อ ,ที่อยู่, รัง ,ตาข่าย ,ใหม่ ,เก้าอี้ ,สิบเก้า ,ไม่

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ma = แมงโกซทีน = มังคุด
2.
m = มาร์เก็ต = ตลาด
3.
m = แม็ท = เสื่อ
4.
n = เนม = ชื่อ
5.
n = เนสทฺ = ที่อยู่, รัง
6.
t = เนท = ตาข่าย
7.
n = นิว = ใหม่
8.
n = ไนน = เก้าอี้
9.
n = ไนนฺทีน = สิบเก้า
10.
= โน = ไม่