กิจวัตร ปกตินิสัย time

1 อาบน้ำ take a shower / take a bath/ have…

– brush the teeth

– wash face

2 ใส่เสื้อผ้า / แต่งตัว wear clothes / get dressed

3 กินข้าวเช้า have breakfast/ eat breakfast

4 ไปโรงเรียน go to school/ get to school

5 เรียนออนไลน์ study online

6 กินข้าวเที่ยง have lunch

7 กลับบ้าน go home

8 ทำการบ้าน do homework

9 hand homework ส่งการบ้าน (กับมือ

10 have dinner กินข้าวเย็น

©eng-language.com

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account