การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นหนึ่งในหลักภาษาที่สำคัญมาก โดย “will” เป็นคำช่วยที่ใช้ในการแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้ในหลายบริบทที่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือการอธิบายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ “will” ในภาษาอังกฤษ

1. การแสดงเจตนาหรือแผนการในอนาคต

“Will” ใช้เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนการส่วนตัว, การศึกษา, หรือแผนการทำงาน

 • ตัวอย่าง:
  • “I will study abroad after graduation.” (ฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศหลังจากจบการศึกษา)
  • “We will launch a new project next month.” (เราจะเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนหน้า)

2. การทำนายหรือการคาดการณ์

ใช้ “will” เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การทำนายอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ, เหตุการณ์ในโลก, หรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัว

 • ตัวอย่าง:
  • “It will be sunny tomorrow.” (พรุ่งนี้จะมีแดด)
  • “The economy will probably improve next year.” (เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นในปีหน้า)

3. การตัดสินใจทันที

“Will” ยังใช้ในสถานการณ์ที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในขณะนั้น มันแสดงถึงการตัดสินใจที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

 • ตัวอย่าง:
  • “I will answer the email now.” (ฉันจะตอบอีเมลตอนนี้)
  • “I think I will have the salad instead of the soup.” (ฉันคิดว่าฉันจะกินสลัดแทนซุป)

4. คำถามและข้อเสนอ

ใช้ “will” เพื่อถามหรือเสนอการช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

 • ตัวอย่าง:
  • “Will you join me for dinner?” (คุณจะมาร่วมทานอาหารเย็นกับฉันไหม)
  • “Will you need any assistance with your project?” (คุณจะต้องการความช่วยเหลือใดๆ กับโปรเจ็กต์ของคุณไหม)

5. เงื่อนไขประเภทที่หนึ่ง (First Conditional)

ใช้ “will” ในประโยคหลักของเงื่อนไขที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง โดยมักใช้ร่วมกับ “if” ในประโยคเงื่อนไข

 • ตัวอย่าง:
  • “If it rains, we will cancel the picnic.” (ถ้าฝนตก เราจะยกเลิกการปิกนิก)
  • “If you finish your homework, you will be allowed to play video games.” (ถ้าคุณทำการบ้านเสร็จ คุณจะได้รับอนุญาตให้เล่นวิดีโอเกม)

6. การปฏิเสธ

“Will not” หรือ “won’t” ใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธหรือความไม่ยินยอมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 • ตัวอย่าง:
  • “I will not tolerate any form of cheating.” (ฉันจะไม่ยอมรับการโกงใดๆ)
  • “He will not be attending the meeting.” (เขาจะไม่เข้าร่วมการประชุม)

7. การใช้ในรูปแบบอื่นๆ

“Will” ยังมีการใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น “will have” ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต

 • ตัวอย่าง:
  • “By 2025, I will have completed my degree.” (ภายในปี 2025 ฉันจะจบการศึกษาแล้ว)
  • “In two hours, she will have finished her exam.” (ในอีกสองชั่วโมง เธอจะทำข้อสอบเสร็จแล้ว)

การเข้าใจหลักการและการใช้ “will” ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารและเขียนเรียงความหรือบทความได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต.

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?