การนับเวลา ภาษาอังกฤษ

half =30 quarter= 15 7.00= 7 o’clock 7.05= seven five … อ่านเพิ่มเติม การนับเวลา ภาษาอังกฤษ